Dự đoán các đề thi môn Văn năm phần thơ

0
36147

Dự đoán các đề thi môn Văn phần thơ

Dựa trên đề thi minh họa của Bộ năm 2020, thầy cô và các em có thể yên tâm ôn tập theo hướng: Cảm nhận từng đoạn thơ trong từng tác phẩm. Có thể bộ sẽ cho thêm câu hỏi nâng cao cùng với phân tích, cảm nhận đoạn thơ.

I. SÓNG – Xuân Quỳnh (Quan trọng)

  1. Đoạn thơ: (Quan trọng)

“Dữ dội và dịu êm

Bồi hồi trong ngực trẻ”

2. Đoạn thơ: (Quan trọng)

“Trước muôn trùng sóng bể

Cả trong mơ còn thức”

3. Đoạn thơ: (Quan trọng)

“Con sóng dưới lòng sâu

Hướng về anh – một phương”

4. Đoạn thơ (quan trọng)

“Ở ngoài kia đại dương

Để ngàn năm còn vỗ”

Câu hỏi nâng cao:

  1. Nhận xét cách xây dựng hình tượng sóng và em.
  2. Vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ qua đoạn thơ (…)

II. TÂY TIẾN

1. Đoạn thơ:

“Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa

Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa”

2. Đoạn thơ:

“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi”

3. Đoạn thơ:

“Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi

Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”

4. Đoạn kết

“Tây Tiến người đi không hẹn ước

Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi”

Có câu hỏi nâng cao:

  • Nhận xét bút pháp lãng mạn trong cách xây dựng hình tượng người lính.
  • Phân tích vẻ đẹp lãng mạn của hình tượng người lính.

III. VIỆT BẮC

Xem tại đây: Xem ở đây

Dự đoán các đề văn xuôi sẽ xuất hiện trong đề thi: Ở đây

IV. ĐẤT NƯỚC

1. Đoạn 9 câu đầu (Quan trọng)

“Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi

Đất Nước có từ ngày đó”

2. Đoạn thơ: thi 2017

“Đất là nơi anh đến trường

Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ”

3. Đoạn thơ: (Quan trọng)

“Trong anh và em hôm nay

Làm nên Đất Nước muôn đời”

3. Đoạn thơ: Quan trọng

“Những người vợ nhớ chồng…

Những cuộc đời đã hóa núi sông ta”

4. Đoạn thơ:  

“Em ơi em hãy nhìn rất xa

Đất Nước của ca dao thần thoại”

Hoặc:  

“Họ đã sống và chết

Đất Nước của ca dao thần thoại”

5. Đoạn thơ:  

“Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng

Đất Nước của ca dao thần thoại”

6. Đoạn thơ: Quan trọng

“Để Đất Nước này là Đất Nước của nhân dân

Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi”

Câu hỏi nâng cao cần chú ý:

  1. Làm sáng tỏ tư tưởng Đất Nước của nhân dân.
  2. Những nét mới trong cảm nhận về đất nước của Nguyễn Khoa Điềm.

 

 

logo vanhocthpt.com