Tác phẩm trọng tâm ngữ văn 11

0
3747

Tác phẩm trọng tâm ngữ văn 11

CÁC TÁC PHẨM NGỮ VĂN LỚP 11 NẰM TRONG CHƯƠNG TRÌNH THI TỪ 2019

1. Hai đứa trẻ – Thạch Lam – có thể so sánh với tác phẩm Vợ nhặt, Vợ chồng A Phủ (Kết thúc tác phẩm, chi tiết nghệ thuật, giá trị nhân đạo)
2. Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân – So sánh với Người lái đò sông Đà.
3. Chí Phèo – Nam Cao – 
có thể so sánh với tác phẩm Vợ nhặt, Vợ chồng A Phủ (Kết thúc tác phẩm, chi tiết nghệ thuật, giá trị nhân đạo)

4. Hạnh phúc của một tang gia – Vũ Trọng Phụng.

5. Từ ấy – Tố Hữu (Có thể ra so sánh với:  Vội vàng, Sóng, Đất nước)
6. Đây thôn Vỹ Dạ – Hàn Mặc Tử (
Có thể ra so sánh với: Việt Bắc -Tố Hữu, Sóng – Xuân Quỳnh; Tràng Giang – Huy Cận
7. Tràng Giang – Huy Cận (Có thể ra so sánh với: Đất nước, Việt Bắc, Tràng Giang)
8. Vội vàng – Xuân Diệu. (Có thể ra so sánh với:  Việt Bắc, Đất nước, Sóng)


Bình luận

logo vanhocthpt.com