Quy định

Quy định

Website www.thayhieu.net quy định:

Nội dung và các thảo luận trên website đảm bảo không chứa các thông tin sau:

 • Nội dung có liên quan đến thuốc lá
 • Nội dung có liên quan đến chăm sóc sức khỏe
 • Nội dung dành cho người lớn
 • Nội dung nguy hiểm hoặc xúc phạm
 • Nội dung có liên quan đến thuốc dùng để tiêu khiển và ma túy
 • Nội dung có liên quan đến rượu
 • Nội dung bạo lực
 • Nội dung có liên quan đến vũ khí
 • Nội dung kích thích hành vi không trung thực
 • Nội dung về lấy cắp dữ liệu và bẻ khóa máy tính
 • Các trang cung cấp chương trình thanh toán
 • Nội dung xuyên tạc chống phá nhà nước hoặc bôi xấu người khác
 • Nội dung bất hợp pháp

Khi quý độc giả truy cập và tham gia thảo luận ở các bài viết trên website này đều có chế độ kiểm duyệt, tất cả những bình luận thiếu văn hóa, gây rối hoặc xúc phạm người khác đều tự động bị loại bỏ mà không cần phải thông báo.

Tất cả các nội dung trên website này bạn có thể sử dụng nhưng khi đăng lên vui lòng ghi rõ nguồn từ website này.