logo A
Home TÀI LIỆU TÀI LIỆU NGỮ VĂN 11

TÀI LIỆU NGỮ VĂN 11

Tài liệu Ngữ văn 11

CÁC TÁC PHẨM NGỮ VĂN LỚP 11 NẰM TRONG CHƯƠNG TRÌNH THI TỪ 2019

1. Hai đứa trẻ – Thạch Lam – có thể so sánh với tác phẩm Vợ nhặt, Vợ chồng A Phủ (Kết thúc tác phẩm, chi tiết nghệ thuật, giá trị nhân đạo)
2. Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân – So sánh với Người lái đò sông Đà.
3. Chí Phèo – Nam Cao – 
có thể so sánh với tác phẩm Vợ nhặt, Vợ chồng A Phủ (Kết thúc tác phẩm, chi tiết nghệ thuật, giá trị nhân đạo)

4. Hạnh phúc của một tang gia – Vũ Trọng Phụng.

5. Từ ấy – Tố Hữu (Có thể ra so sánh với:  Vội vàng, Sóng, Đất nước)
6. Đây thôn Vỹ Dạ – Hàn Mặc Tử (
Có thể ra so sánh với: Việt Bắc -Tố Hữu, Sóng – Xuân Quỳnh; Tràng Giang – Huy Cận
7. Tràng Giang – Huy Cận (Có thể ra so sánh với: Đất nước, Việt Bắc, Tràng Giang)
8. Vội vàng – Xuân Diệu. (Có thể ra so sánh với:  Việt Bắc, Đất nước, Sóng)