logo A
Home BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VĂN

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VĂN

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi văn

Bồi dưỡng học sinh giỏi Văn, kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi văn. Đây là chuyên đề sẽ giúp ích cho các bạn tích lũy được kinh nghiệm ôn tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng. Chuyên đề có hai phần: Bồi dưỡng học sinh giỏi văn – Phần Nghị luận xã hội. Bồi dưỡng học sinh giỏi văn – Phần Lý luận văn học. Chuyên đề có bài văn mẫu sẵn, có hướng dẫn làm bài. Hy vọng sẽ mang đến cho các thầy cô và các em học sinh những tài liệu bổ ích. Chúc các thầy cô và các em năm học mới thành công.