TÀI LIỆU VĂN 12

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi

TÀI LIỆU ĐỌC HIỂU

Bài tập đọc hiểu ngữ văn THPT- có đáp án

  Bài tập đọc hiểu ngữ văn THPT - có đáp án Phần đọc hiểu chiếm 30% số điểm trong bài thi. Nếu các em làm...

ĐỀ THI THỬ NGỮ VĂN

TÀI LIỆU ĐOẠN VĂN 200 CHỮ

Đoạn văn 200 chữ bàn về cống hiến

Đoạn văn 200 chữ bàn về cống hiến Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200) chữ bàn về Cống Hiến Peter Marshall- Giáo của Thượng nghị...

Đoạn văn 200 chữ bàn về sống có ích

Đoạn văn 200 chữ bàn về sống có ích Cách để sự tồn tại của mỗi con người trở nên tốt đẹp –  ấy chính là sống...

Đoạn văn 200 chữ bàn về Vị Tha

Đoạn văn 200 chữ bàn về Vị Tha “Chúng ta đầy khiếm khuyết và sai lầm; hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự...

Đoạn văn 200 chữ bàn về lòng yêu thương

 Đoạn văn 200 chữ bàn về lòng yêu thương Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200) chữ bàn về “Lòng yêu thương!” Con người ta sinh ra,...

Dự đoán những chủ đề đọc hiểu và đoạn văn có thể có trong...

Dự đoán những chủ đề đọc hiểu và đoạn văn có thể có trong đề văn THPT Quốc gia Sự tử tế trong cuộc...

Ngữ văn 11

THÔNG TIN THI QUỐC GIA