BÀI MỚI NHẤT

Đoạn văn 200 chữ về lòng yêu nước

Đoạn văn 200 chữ về lòng yêu nước        Bài của Trần Lưu Khanh - THPT Ngô Quyền    Napoleon đã từng khẳng định: “Đạo đức cao...

NGỮ VĂN 12

Cảm nhận đoạn văn: “Hình như trong khoảnh khắc chùng xuống…...

Cảm nhận đoạn văn: “Hình như trong khoảnh khắc chùng xuống… chung tình với quê hương xứ sở” LƯU Ý: Các đề 1-2 về cảm...

Ngữ Văn 11

NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

Đoạn văn 200 chữ về lòng yêu nước

Đoạn văn 200 chữ về lòng yêu nước        Bài của Trần Lưu Khanh - THPT Ngô Quyền    Napoleon đã từng khẳng định: “Đạo đức cao...

Đề Thi Ngữ Văn Quốc Gia

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

BÀI TẬP ĐỌC HIỂU

THÔNG TIN HỌC HÀNH THI CỬ

Những tác phẩm có mặt trong cấu trúc đề thi ngữ...

Những tác phẩm có mặt trong cấu trúc đề thi ngữ văn 2018 ------THƠ VÀ VĂN XUÔI ĐỀU QUAN TRỌNG----- I. THƠ 12 & 11 1. Tây...

KINH NGHIỆM LÀM VĂN