logo A

Tài liệu Ngữ văn 12

Ngữ văn 11

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi

Hai cựu HSG Quốc gia giải thử đề Văn HSG Quốc gia năm 2023

Hai cựu HSG Quốc gia giải thử đề Văn HSG Quốc gia năm 2023 (Theo báo Dân trí) - Hai cựu học sinh giỏi quốc...

Đề thi học sinh giỏi Văn 12 rất hay

Đề thi học sinh giỏi Văn 12 rất hay SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12...

Lý Luận Văn Học

Đoạn Văn 200 chữ

Đoạn văn 200 chữ bàn về “hòa bình”

Đoạn văn 200 chữ bàn về ý nghĩa của "hòa bình" “Hòa Bình” là hai chữ với hai thanh bằng đủ để ta thấy đó...

Đoạn văn 200 chữ: Sức mạnh của tình yêu thương.

Đoạn văn 200 chữ: Sức mạnh của tình yêu thương. Tình yêu thương có sức mạnh rất lớn. Nhờ yêu thương mà con người...