logo A
Home TÀI LIỆU TÀI LIỆU NGỮ VĂN 12

TÀI LIỆU NGỮ VĂN 12

Tài liệu Ngữ văn 12

Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập.

Phân tích bài thơ Tây Tiến. 

Phân tích bài thơ Việt Bắc. 

Phân tích bài thơ Sóng. 

Phân tích bài thơ Đàn ghita của Lorca.

Phân tích hình tượng sông Hương.

Phân tích hình tượng sông Đà trữ tình. 

Phân tích hình tượng ông lái đò.

Bình luận cảnh vượt thác.

Phân tích diễn biến tâm trạng Mị trong đêm tình mùa xuân

Phân tích diễn biến tâm trạng Mị trong đêm cởi trói A Phủ

Phân tích diễn biến tâm trạng bà cụ Tứ

Phân tích nhân vật người Vợ nhặt

Phân tích vẻ đẹp tình người qua bát cháo cám

Phân tích bi kịch Trương Ba

Phân tích vẻ đẹp trữ tình sông Đà

Phân tích nhân vật Tnú

Phân tích hình tượng nhân vật Tràng

Phân tích vẻ đẹp hình tượng sóng

Phân tích vẻ đẹp hình tượng người lính Tây Tiến