Dự đoán những đề thi so sánh liên hệ phần thơ 12 và 11

0
294

Dự đoán những đề thi so sánh liên hệ phần thơ 12 và 11

Đề 1: Cảm nhận “Làm sao được tan ra…Để ngàn năm còn vỗ” (Sóng – Xuân Quỳnh) và liên hệ so sánh “Tôi muốn tắt nắng đi…Cho hương đừng bay đi” (Vội vàng – Xuân Diệu)

Đề 2: Cảm nhận “Làm sao được tan ra…Để ngàn năm còn vỗ” (Sóng – Xuân Quỳnh)  và liên hệ so sánh “Ta muốn ôm…cắn vào ngươi” (Vội vàng – Xuân Diệu)

Đề 3: Cảm nhận đoạn “Con sóng dưới lòng sâu…Hướng về anh một phương” (Sóng – Xuân Quỳnh)  và liên hệ so sánh “Nhớ gì như nhớ người yêu…đi về” (Việt Bắc-Tố Hữu) hoặc “Mơ khách đường xa…đậm đà” (Đây thôn Vỹ Dạ – Hàn Mặc Tử)

Đề 4. Cảm nhận đoạn “Con sóng dưới lòng sâu…Hướng về anh một phương” (Sóng – Xuân Quỳnh) và liên hệ so sánh “Sao anh không về chơi thôn Vỹ…mặt chữ điền” (Đây thôn Vỹ Dạ – Hàn Mặc Tử)

Đề 5. Cảm nhận đoạn “Cuộc đời tuy dài thế…để ngàn năm còn vỗ” (Sóng – Xuân Quỳnh) và liên hệ so sánh “Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua…Mau đi thôi mùa chưa ngả chiều hôm” (Vội vàng – Xuân Diệu)

Đề 6. Cảm nhận đoạn “Ta về mình có nhớ ta…ân tình thuỷ chung” (Việt Bắc-Tố Hữu) và liên hệ so sánh “Này đây hoa của đồng nội xanh rì…cặp môi gần” (Vội vàng – Xuân Diệu) Thầy Phan Danh Hiếu – Đề nghị các fanpage ghi rõ nguồn.

Đề 7. Đoạn “Mình về mình có nhớ ta…Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay” (Việt Bắc – Tố Hữu) và liên hệ so sánh “Mơ khách đường xa, khách đường xa…. Ai biết tình ai có đậm đà” (Đây thôn Vỹ Dạ – Hàn Mặc Tử)

Đề 8. Đoạn “Sài Khao sương lấp, đoàn quân mỏi… mưa xa khơi” (Tây Tiến – Quang Dũng) và liên hệ so sánh “Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu… bến cô liêu” (Tràng Giang – Huy Cận). Thầy Phan Danh Hiếu – Đề nghị các fanpage ghi rõ nguồn.

Đề 9. Đoạn “Sài Khao sương lấp, đoàn quân mỏi… mưa xa khơi” (Tây Tiến – Quang Dũng) và liên hệ so sánh “Lớp lớp mây cao đùn núi bạc, … cũng nhớ nhà” (Tràng Giang – Huy Cận)

Đề 10. Đoạn “Người đi Châu Mộc chiều sương ấy…đong đưa” (Tây Tiến – Quang Dũng) và liên hệ so sánh “Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp…mấy dòng” (Tràng Giang – Huy Cận)

Đề 11. Đoạn “Người đi Châu Mộc chiều sương ấy…đong đưa” (Tây Tiến – Quang Dũng) và liên hệ so sánh “Bèo dạt về đâu hàng nối hàng… tiếp bãi vàng”  (Tràng Giang – Huy Cận). Thầy Phan Danh Hiếu – Đề nghị các fanpage ghi rõ nguồn.

Đề 12. Đoạn “Người đi Châu Mộc chiều sương ấy…đong đưa” (Tây Tiến – Quang Dũng) và liên hệ so sánh “Gió theo lối gió mây đường mây… kịp tối nay” (Đây thôn Vỹ Dạ – Hàn Mặc Tử)

Đề 13. Hình tượng người chiến sĩ qua hai đoạn thơ “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc…chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” (Tây Tiến – Quang Dũng) và liên hệ so sánh “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ…rộn tiếng chim” (Từ ấy – Tố Hữu). Thầy Phan Danh Hiếu – Đề nghị các fanpage ghi rõ nguồn.

Đề 14. Đoạn “Ta với mình, mình với ta…nghĩa tình bấy nhiêu” (Việt Bắc – Tố Hữu) và liên hệ so sánh “Tôi đã là con của vạn nhà…cù bất cù bơ” (Từ ấy – Tố Hữu)

Đề 15. Đoạn “Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa…xây hồn thơ” (Tây Tiến – Quang Dũng) và  liên hệ so sánh “Tôi buộc lòng tôi với mọi người…cù bất cù bơ” (Từ ấy – Tố Hữu). Thầy Phan Danh Hiếu – Đề nghị các fanpage ghi rõ nguồn.

Đề 16. Đoạn “Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình…Đất Nước muôn đời” (Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm) và liên hệ so sánh “Tôi muốn tắt nắng đi…bay đi” (Vội vàng – Xuân Diệu)

Đề 17. Đoạn “Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình…Đất Nước muôn đời” (Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm) và liên hệ so sánh “Ta muốn ôm… cắn vào ngươi” (Vội vàng – Xuân Diệu)

Đề 18. Đoạn “Dữ dội và dịu êm … bồi hồi trong ngực trẻ” (Sóng – Xuân Quỳnh) và liên hệ so sánh “Sao anh không về…kịp tối nay” (Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử)

Đề 19. 12 liên hệ 12 – Đoạn “Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình…Đất Nước muôn đời” (Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm) và liên hệ so sánh “Rải rác biên cương mồ viễn xứ… độc hành” (Tây Tiến – Quang Dũng)

Đề 20. Vẻ đẹp hai đoàn quân ra trận trong Việt Bắc và Tây Tiến.

  • Tất cả các đề trên đều có trong khoá học Online đang khuyến mãi giá 1000.000 trọn bộ tất tần tật cho kỳ thi 2019– gì cũng có. Xem – tại đây
  • Tải quà tặng văn học: Tại Đây

Bình luận

logo vanhocthpt.com