Dự đoán những đề thi so sánh liên hệ phần thơ 12 và 11

0
8938
logo A

Dự đoán những đề thi so sánh liên hệ phần thơ 12 và 11

Những dự đoán về đề thi so sánh liên hệ phần thơ dựa trên kinh nghiệm và phương pháp phân loại. Dự đoán có thể không giống với đề thi 100% nhưng sẽ gần giống và tương tự như “kiểu -loại” vậy. Các em bám sát vào những đề thi so sánh liên hệ này để tự ôn tập, chắc chắn sẽ có hiệu quả.

Đề 1: Cảm nhận “Làm sao được tan ra…Để ngàn năm còn vỗ” (Sóng – Xuân Quỳnh) và liên hệ so sánh “Tôi muốn tắt nắng đi…Cho hương đừng bay đi” (Vội vàng – Xuân Diệu)

Đề 2: Cảm nhận “Làm sao được tan ra…Để ngàn năm còn vỗ” (Sóng – Xuân Quỳnh)  và liên hệ so sánh “Ta muốn ôm…cắn vào ngươi” (Vội vàng – Xuân Diệu)

Đề 3: Cảm nhận đoạn “Con sóng dưới lòng sâu…Hướng về anh một phương” (Sóng – Xuân Quỳnh)  và liên hệ so sánh “Nhớ gì như nhớ người yêu…đi về” (Việt Bắc-Tố Hữu) hoặc “Mơ khách đường xa…đậm đà” (Đây thôn Vỹ Dạ – Hàn Mặc Tử)

Đề 4. Cảm nhận đoạn “Con sóng dưới lòng sâu…Hướng về anh một phương” (Sóng – Xuân Quỳnh) và liên hệ so sánh “Sao anh không về chơi thôn Vỹ…mặt chữ điền” (Đây thôn Vỹ Dạ – Hàn Mặc Tử)

Đề 5. Cảm nhận đoạn “Cuộc đời tuy dài thế…để ngàn năm còn vỗ” (Sóng – Xuân Quỳnh) và liên hệ so sánh “Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua…Mau đi thôi mùa chưa ngả chiều hôm” (Vội vàng – Xuân Diệu)

Đề 6. Cảm nhận đoạn “Ta về mình có nhớ ta…ân tình thuỷ chung” (Việt Bắc-Tố Hữu) và liên hệ so sánh “Này đây hoa của đồng nội xanh rì…cặp môi gần” (Vội vàng – Xuân Diệu) Thầy Phan Danh Hiếu – Đề nghị các fanpage ghi rõ nguồn.

Đề 7. Đoạn “Mình về mình có nhớ ta…Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay” (Việt Bắc – Tố Hữu) và liên hệ so sánh “Mơ khách đường xa, khách đường xa…. Ai biết tình ai có đậm đà” (Đây thôn Vỹ Dạ – Hàn Mặc Tử)

Đề 8. Đoạn “Sài Khao sương lấp, đoàn quân mỏi… mưa xa khơi” (Tây Tiến – Quang Dũng) và liên hệ so sánh “Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu… bến cô liêu” (Tràng Giang – Huy Cận). Thầy Phan Danh Hiếu – Đề nghị các fanpage ghi rõ nguồn.

Đề 9. Đoạn “Sài Khao sương lấp, đoàn quân mỏi… mưa xa khơi” (Tây Tiến – Quang Dũng) và liên hệ so sánh “Lớp lớp mây cao đùn núi bạc, … cũng nhớ nhà” (Tràng Giang – Huy Cận)

Đề 10. Đoạn “Người đi Châu Mộc chiều sương ấy…đong đưa” (Tây Tiến – Quang Dũng) và liên hệ so sánh “Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp…mấy dòng” (Tràng Giang – Huy Cận)

Đề 11. Đoạn “Người đi Châu Mộc chiều sương ấy…đong đưa” (Tây Tiến – Quang Dũng) và liên hệ so sánh “Bèo dạt về đâu hàng nối hàng… tiếp bãi vàng”  (Tràng Giang – Huy Cận). Thầy Phan Danh Hiếu – Đề nghị các fanpage ghi rõ nguồn.

Đề 12. Đoạn “Người đi Châu Mộc chiều sương ấy…đong đưa” (Tây Tiến – Quang Dũng) và liên hệ so sánh “Gió theo lối gió mây đường mây… kịp tối nay” (Đây thôn Vỹ Dạ – Hàn Mặc Tử)

Đề 13. Hình tượng người chiến sĩ qua hai đoạn thơ “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc…chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” (Tây Tiến – Quang Dũng) và liên hệ so sánh “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ…rộn tiếng chim” (Từ ấy – Tố Hữu). Thầy Phan Danh Hiếu – Đề nghị các fanpage ghi rõ nguồn.

Đề 14. Đoạn “Ta với mình, mình với ta…nghĩa tình bấy nhiêu” (Việt Bắc – Tố Hữu) và liên hệ so sánh “Tôi đã là con của vạn nhà…cù bất cù bơ” (Từ ấy – Tố Hữu)

Đề 15. Đoạn “Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa…xây hồn thơ” (Tây Tiến – Quang Dũng) và  liên hệ so sánh “Tôi buộc lòng tôi với mọi người…cù bất cù bơ” (Từ ấy – Tố Hữu). Thầy Phan Danh Hiếu – Đề nghị các fanpage ghi rõ nguồn.

Đề 16. Đoạn “Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình…Đất Nước muôn đời” (Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm) và liên hệ so sánh “Tôi muốn tắt nắng đi…bay đi” (Vội vàng – Xuân Diệu)

Đề 17. Đoạn “Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình…Đất Nước muôn đời” (Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm) và liên hệ so sánh “Ta muốn ôm… cắn vào ngươi” (Vội vàng – Xuân Diệu)

Đề 18. Đoạn “Dữ dội và dịu êm … bồi hồi trong ngực trẻ” (Sóng – Xuân Quỳnh) và liên hệ so sánh “Sao anh không về…kịp tối nay” (Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử)

Đề 19. 12 liên hệ 12 – Đoạn “Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình…Đất Nước muôn đời” (Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm) và liên hệ so sánh “Rải rác biên cương mồ viễn xứ… độc hành” (Tây Tiến – Quang Dũng)

Đề 20. Vẻ đẹp hai đoàn quân ra trận trong Việt Bắc và Tây Tiến.

  • Tất cả các đề trên đều có trong khoá học Online đang khuyến mãi giá 1000.000 trọn bộ tất tần tật cho kỳ thi 2019– gì cũng có. Xem – tại đây
logo A