Để đạt điểm cao trong bài văn nghị luận xã hội

0
14639
logo A

ĐỂ ĐẠT ĐIỂM CAO PHẦN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHÚNG TA PHẢI ĐẠT CÁC YÊU CẦU SAU

1. Bố cục đủ ba phần : Mở – Thân – Kết

2. Giải thích rõ ràng, khoa học, hợp lý.

3. Bàn luận sâu sắc, lập luận chặt chẽ, đúng, sai, phải , trái, tuyên dương, phê phán rõ ràng, thấu tình đạt lý.

4. Dẫn chứng hợp lý: dẫn chứng chỉ lấy 1-2 là đủ. Đưa dẫn chứng phải cô đúc, ngắn gọn, không kể dẫn chứng.

5. Rút ra bài học sâu sắc

CHÚ Ý BẢO ĐẢM THÊM CÁC YÊU CẦU

Số đoạn văn phải đạt được có thể hiểu như sau:

I. Mở bài (1 đoạn)

II. Thân bài

+ Giải thích (1 đoạn)

+ Bàn luận (khoảng 3-4 đoạn hoặc hơn)

+ Mở rộng vấn đề (1 đoạn)

+ Bài học (1 đoạn)

III.  Kết bài: (1 đoạn)

Vậy tổng số đoạn văn phải viết để đảm bảo yêu cầu trong một bài nghị luận xã hội là khoảng  9 – 10 đoạn văn. Như vậy mới đạt điểm Tốt nhé!

Xem thêm: Nghị luận về một tư tưởng đạo lý

logo A