Những vấn đề trọng tâm trong bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm

0
22874
logo A

Những vấn đề trọng tâm trong bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm

ĐẤT NƯỚC (Nguyễn Khoa Điềm)

Đề 1. Nhận xét về đoạn trích Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm có ý kiến cho rằng: “Nguyễn Khoa Điềm đã xây dựng tư tưởng Đất Nước của nhân dân bằng chất liệu văn học, văn hoá dân gian”.

Bằng việc cảm nhận đoạn trích Đất Nước (Trường ca Mặt đường khát vọng) Anh/chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

Đề 2. Nhận xét về đoạn trích Đất Nước của Nguyễn Khao Điềm có ý kiến cho rằng: “Nguyễn Khoa Điềm đã chọn điểm nhìn gần gũi, quen thuộc, bình dị để khám phá về Đất Nước”.

Bằng việc cảm nhận đoạn trích Đất Nước (Trường ca Mặt đường khát vọng) Anh/chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

Đề 3. Nhận xét về đoạn trích Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm có ý kiến cho rằng: “Tư tưởng Đất Nước của nhân dân là nguồn cảm hứng mãnh liệt của Nguyễn Khoa Điềm trong đoạn trích Đất Nước”.

Bằng việc cảm nhận đoạn trích Đất Nước (Trường ca Mặt đường khát vọng) Anh/chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

Đề 4. Tư tưởng Đất Nước của nhân dân được thể hiện như thế nào qua đoạn trích: “Những người vợ nhớ chồng… hoá núi sông ta”.

Đề 5. Tư tưởng Đất Nước của nhân dân được thể hiện như thế nào qua đoạn trích: “Em ơi em hãy nhìn rất xa… Đất Nước của Nhân Dân, Đất Nước của ca dao thần thoại”.

Đề 6. Tư tưởng Đất Nước của nhân dân được thể hiện như thế nào qua đoạn trích: “Khi ta lớn lên …Đất Nước có từ ngày đó”

Đề 7. Sách giáo khoa Ngữ văn 12 nhận định: “Đoạn trích thể hiện cảm nghĩ mới mẻ của tác giả về đất nước qua những vẻ đẹp phát hiện ở chiều sâu trên nhiều bình diện: lịch sử, địa lý, văn hoá”.

Bằng việc cảm nhận đoạn trích Đất Nước (Trường ca Mặt đường khát vọng) Anh/chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

Đề 8. Sách giáo khoa Ngữ văn 12 nhận định: “Đóng góp riêng của đoạn trích là ở sự nhấn mạnh tư tưởng “Đất nước của nhân dân” bằng hình thức biểu đạt suy tư, qua giọng thơ trữ tình – chính trị sâu lắng, thiết tha”

Bằng việc cảm nhận đoạn trích Đất Nước (Trường ca Mặt đường khát vọng) Anh/chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

Đề 9. Nhận xét về đoạn trích Đất Nước, có ý kiến cho rằng: Cái đặc sắc, độc đáo của đoạn thơ là sự cảm nhận về đất nước trong một cái nhìn toàn vẹn, tổng hợp, nhiều bình diện và làm nổi bật tư tưởng: “Đất Nước của nhân dân”.

Anh/ chị hãy phân tích đoạn thơ sau trong đoạn trích Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm để làm sáng tỏ nhận định trên:

“Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu

….

Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi

(Trích Trường ca Mặt đường khát vọng, SGK lớp 12, tập một, NXBGD 2016)

Đề 10. Cảm nhận đoạn trích : “Trong anh và em hôm nay …. Làm nên Đất Nước muôn đời”.

Đề 11. Cảm nhận đoạn trích: “Đất là nơi anh đến trường… cúi đầu nhớ ngày Giỗ Tổ”.

Đề 12. Cảm nhận vẻ đẹp tư tưởng “Đất Nước của nhân dân” qua đoạn:

“Để Đất Nước này là Đất Nước của Nhân Dân…trăm dáng sông xuôi”

LƯU Ý: ĐỀ THI CÓ KHI CHO MỘT NHẬN ĐỊNH VÀ CHO CHỌN MỘT ĐOẠN BẤT KỲ ĐỂ PHÂN TÍCH.

——–ĐÓN ĐỌC CÁC TRỌNG TÂM TIẾP THEO—-

logo A