Giảm tải chương trình môn Văn học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

0
20320
logo A

MỤC LỤC BÀI VIẾT

Giảm tải chương trình môn Văn học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN NGỮ VĂN

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết, bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

Xem thêm: Trọng tâm các tác phẩm

1. Lớp 12

 

TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
 

1

 

Văn học

 

 

 

 

Rừng xà nu

Câu hỏi 4 và các câu hỏi phần Luyện tập  

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

 

 

 

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung đọc phần mở đầu (Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc… những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời) và phần cuối (Anh cán bộ trong rừng lúc bấy giờ là anh Quyết… những rừng xà nu nối tiếp chạy đến chân trời); trả lời các câu hỏi 1,2,3; đọc phần Ghi nhớ.

 

TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
Bắt sấu rừng U Minh Hạ Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Những đứa con trong gia đình Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Mùa lá rụng trong vườn (trích) Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Một người Hà Nội Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Thuốc Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
 

 

Ông già và biển cả (trích)

Câu hỏi 3 và các câu hỏi phần Luyện tập  

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

 

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): đọc, tóm tắt văn bản; trả lời các câu hỏi 1, 2, 4.
 

 

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

Câu hỏi 2, 4, 5 và phần Luyện tập  

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

 

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): đọc, tóm tắt văn bản; tập trung vào đoạn đối thoại giữa hồn Trương Ba – Đế Thích; trả lời các câu hỏi 1, 3.
Nhìn về vốn văn hóa dân tộc Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
 

Ôn tập phần Văn học

 

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung trả lời các câu hỏi 1, 3, 4 trong phần II; bỏ phần I và các câu hỏi 2, 5, 6, 7 của phần II.
2 Tiếng Việt Nhân vật giao tiếp Cả bài Không dạy

 

TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
Thực hành về hàm ý

Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

 

Cả 02 bài

 

Không dạy

 

 

Phong cách ngôn ngữ hành chính

I. Văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính; phần Luyện tập  

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Cả bài Tự học có hướng dẫn (1tiết): tập trung dạy phần II.
Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ I. Nội dung cơ bản cần nắm vững Khuyến khích học sinh tự đọc
Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ Các bài tập 1, 5 Khuyến khích học sinh tự làm
Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Cả 02 bài Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần II (bài Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ), làm các bài tập 2, 3, 4 (bài Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại

hình và các phong cách ngôn ngữ).

 

3

Làm văn Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận  

Cả bài

Không dạy

 

TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
Diễn đạt trong văn nghị luận I..Cách sử dụng từ ngữ trong văn nghị luận  

 

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

 

Diễn đạt trong văn nghị luận

(tiếp theo)

 

III. Xác định giọng điệu phù hợp trong văn nghị luận

 

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Diễn đạt trong văn nghị luận Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)  

 

 

 

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung dạy phần II (bài Diễn đạt trong văn nghị luận); phần Luyện tập (bài Diễn đạt trong văn nghị luận – tiếp theo).
Phát biểu tự do Cả bài Không dạy
Văn bản tổng kết Cả bài Không dạy

—————————————–

2.   Lớp 10

 

TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Văn học

Tựa Trích diễm thi tập Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trích Đại Việt sử kí toàn thư)  

Cả bài

 

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thái sư Trần Thủ Độ (trích Đại Việt sử kí toàn thư)  

Cả bài

 

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

 

Hồi trống Cổ Thành (trích hồi 28- Tam quốc diễn nghĩa)

Hướng dẫn học bài: câu hỏi 3 và phần Luyện tập  

Khuyến khích học sinh tự làm

 

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung đọc văn bản; trả lời các câu hỏi 1, 2, 4 phần Hướng dẫn học bài; đọc phần Ghi nhớ.

 

TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

(trích hồi 21- Tam quốc diễn nghĩa)

 

Cả bài

 

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm)  

Cả bài

 

Khuyến khích học sinh tự đọc

Truyện Kiều. Phần một: Tác giả Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Nỗi   thương   mình   (trích        Truyện Kiều)  

Cả bài

 

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thề nguyền (trích Truyện Kiều) Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
 

 

Tổng kết phần Văn học

Các nội dung 1, 2, 6, 7 Khuyến khích học sinh tự làm
 

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào các nội dung 3,4, 5.
2 Tiếng Việt Ôn tập phần Tiếng Việt Cả bài Không dạy
 

 

 

3

 

 

 

Làm văn

Tính chuẩn xác, hấp dẫn của  văn bản thuyết minh  

Cả bài

 

Không dạy

Phương pháp thuyết minh Cả bài Không dạy
Tóm tắt văn bản thuyết minh Cả bài Không dạy
Lập luận trong văn nghị luận Cả bài Không dạy
Các thao tác nghị luận Cả bài Không dạy

 

TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
Viết quảng cáo Cả bài Không dạy
Ôn tập phần Làm văn Cả bài Không dạy

 

3. Lớp 11

TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn học

Lai Tân Nhớ đồng Tương tư

Chiều xuân

 

 

Cả 04 bài

 

 

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài thơ số 28 (trong tập Người làm vườn) Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ) Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Về luân lí xã hội ở nước ta (trích

Đạo đức và luân lí Đông Tây)

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
 

Ôn tập phần Văn học

I.   Nội dung

II.   Phương pháp: các câu hỏi 6, 7, 8

 

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

 

TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
 

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1tiết): tập trung vào các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

 

Nghĩa của câu

I. Hai thành phần nghĩa của câu và các câu hỏi ở phần Luyện tập  

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Nghĩa của câu (tiếp theo) Các câu hỏi ở phần Luyện tập Khuyến khích học sinh tự làm
Nghĩa của câu

Nghĩa của câu (tiếp theo)

 

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung dạy phần II, III.
Đặc điểm loại hình của tiếng Việt Cả bài Không dạy
 

Phong cách ngôn ngữ chính luận

I. Văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận  

Khuyến khích học sinh tự đọc

Phong cách ngôn ngữ chính luận

(tiếp theo)

Luyện tập Khuyến khích học sinh tự làm
Phong cách ngôn ngữ chính luận Phong cách ngôn ngữ chính luận

(tiếp theo)

 

 

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần Luyện tập (bài Phong cách ngôn ngữ chính luận); phần  II (bài Phong cách ngôn ngữ chính luận – tiếp theo).
Ôn tập phần Tiếng Việt Cả bài Không dạy

 

TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Làm văn

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học Cả bài Học sinh làm bài ở nhà
Tiểu sử tóm tắt Cả bài Không dạy
Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt Cả bài Không dạy
Luyện tập vận dụng kết hợp các  thao tác lập luận Cả bài Không dạy
Tóm tắt văn bản nghị luận Cả bài Không dạy
Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận Cả bài Không dạy
Ôn tập phần Làm văn Cả bài Không dạy

 

logo A