Ôn thi môn Văn 2019

0
11125
logo A

Ôn thi môn Văn 2019

ÔN THI NĂM 2019 NHƯ THẾ NÀO?

CHÚ Ý

1. Tập trung hầu hết chương trình 12.

2. Thơ thì cần ôn chủ điểm 4 bài thơ của học kỳ I.

– Tây Tiến (Quan trọng)

– Việt Bắc (Quan trọng)

– Đất Nước (Đất nước ít có khả năng ra lại nhưng không có nghĩa là bỏ)

– Sóng (Quan trọng)

3. Thơ nên ôn theo từng đoạn cho dễ nhớ. Sau đó tìm các đề tổng hợp về bài thơ đó để học (dạng bình luận ý kiến, dạng so sánh). Cần thuộc lòng thơ để có cảm hứng khi làm bài (đa số phân tích thơ không tốt ngoài các lý do kiến thức chưa tốt, kỹ năng yếu thì còn là do không thuộc thơ nên không có ý để viết)

4. Văn xuôi thì nên ôn theo hệ thống hình tượng; tập phân tích đoạn văn; giá trị hiện thực nhân đạo. Cần thuộc lòng dẫn chứng.

5. Hai tuỳ bút cần nhớ

– Người lái đò sông Đà (tập phân tích các đoạn – quan trọng)

– Ai đã đặt tên cho dòng sông (tập phân tích đoạn- quan trọng)

6. Các truyện ngắn, kịch cần chú ý.

– Vợ chồng A Phủ (quan trọng)

– Hồn Trương Ba, da hàng thịt (kịch)

– Vợ nhặt (Quan trọng)

– Chiếc thuyền ngoài xa (đã thi)

7. Theo dõi trang  để có những cập nhật đề thi mới nhất. Hoặc qua trang Học Online

 

logo A