Nghị luận xã hội về đồng cảm và sẻ chia

0
17436
logo A

          Nghị luận xã hội về đồng cảm và sẻ chia

Anh/ chị hãy trình bày suy nghĩ của bản thân về ý kiến sau đây: 

           Học cách đồng cảm và sẻ chia là cánh cửa dẫn đến thiên đường.

DÀN Ý 

1. Giải thích:

– Đồng cảm: là biết rung cảm trước những vui buồn của người khác, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu và cảm thông với họ.

 Sẻ chia: cùng người khác san sẻ vui buồn, những trạng thái tình cảm, tâm hồn với nhau; cả sự chia sẻ những khó khăn về vật chất, giúp nhau trong hoạn nạn…

 – Học cách đồng cảm và sẻ chia là cánh cửa dẫn đến thiên đường:  Khi ta học được cách đồng cảm và chia sẻ  tức biết sống vì người khác cũng là lúc mình nhận được niềm vui; ta cảm thấy cuộc đời này thật tuyệt vời. Nếu ai cũng biết “học cách đồng cảm và sẻ chia”, trái đất này sẽ thật là “thiên đường”.

2. Bàn luận

Ý 1:  Cuộc sống đầy những khó khăn vì vậy cần lắm những tấm lòng đồng cảm, sẻ chia 

            + Sẻ chia về vật chất: giúp đỡ khi khó khăn, hoạn nạn

            + Sẻ chia về tinh thần: ánh mắt, nụ cười, lời an ủi, chúc mừng, đôi khi chỉ là sự im lặng cảm thông, lắng nghe.

 Ý 2: Sự đồng cảm, sẻ chia được thể hiện trong nhũng mối quan hệ khác nhau 

            + Đối với người nhận (…)

            + Đối với người  cho (…)

            + Đồng cảm, sẻ chia và xã hội ngày nay (…)

 Ý 3: Phê phán bệnh vô cảm, lối sống ích kỉ, sống thiếu trách nhiệm với đồng loại, với cộng đồng ở một số người.

3. Bài học nhận thức và hành động:

* Nhận thức: Đồng cảm, sẻ chia giúp con người thêm sức mạnh để vượt qua những thử thách, những nghịch cảnh của cuộc đời. Đó cũng là một trong những phẩm chất “người”, kết tinh giá trị nhân văn cao quý ờ con người.

* Hành động: phải học cách đồng cảm, sẻ chia à phân biệt đồng cảm, sẻ chia với sự thương hại, ban ơn…Ai cũng có thể đồng cảm, sẻ chia với những người quanh mình với điều kiện và khả năng có thể của mình.

  • Cuộc sống sẽ đẹp vô cùng khi con người biết đồng cảm, sẻ chia. Đó cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

logo A