Tây Tiến đề thi theo hướng mới

0
16708
logo A

Tây Tiến đề thi theo hướng mới

Đề 1. Cảm nhận của Anh/chị về hai bức tranh thiên nhiên Tây Bắc và vẻ đẹp người lính  qua hai đoạn thơ:

Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm

Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi

 Và:

Người đi Châu Mộc chiều sương ấy

Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa

Đề 2. Viết về sự hi sinh của người lính, Quang Dũng đã hai lần khắc họa:

Anh bạn dãi dầu không bước nữa

Gục lên súng mũ bỏ quên đời

Áo bào thay chiếu anh về đất

Sông Mã gầm lên khúc độc hành

Cảm nhận của Anh/chị về vẻ đẹp bi tráng của người lính qua những dòng thơ trên.

Đề 3. Viết về sự gian khổ của người lính, Quang Dũng đã hai lần khắc họa:

Anh bạn dãi dầu không bước nữa

Gục lên súng mũ bỏ quên đời

Chiều chiều oai linh thác gầm thét

Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người

Và:

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

Quân xanh màu lá dữ oai hùm

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

Cảm nhận hình ảnh người lính qua những dòng thơ trên.

Đề 4. Cảm nhận về tinh thần Tây Tiến, Quang Dũng đã khắc họa rõ nét qua hai đoạn thơ:

Rải rác biên cương mồ viễn xứ

Sông Mã gầm lên khúc độc hành

Và:

Tây Tiến người đi không hẹn ước

Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi

Thầy Phan Danh Hiếu

Tham khảo đáp án và bài văn mẫu tại địa chỉ: ở đây

logo A