Các đoạn thơ trong bài thơ Việt Bắc thường ra đề

0
32574
logo A

MỤC LỤC BÀI VIẾT

Các đoạn thơ trong bài thơ Việt Bắc thường ra đề

Thường thì một bài thơ thì sẽ có nhiều đoạn. Mỗi một đoạn đều gắn với một nội dung cụ thể. Người ra đề thì cũng dựa trên những đoạn đó mà thôi. Vì vậy thầy thống kê cho các em biết để tự ôn tập nhé.

Đoạn 1. Tám câu đầu:

“Mình về mình có nhớ ta

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay”

Đoạn 2. Gồm 12 câu tiếp.

“Mình đi có nhớ những ngày

Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, cây đa”

Đoạn 3.

“Ta với mình, mình với ta

Ngòi Thia sông Đáy suối Lê vơi đầy”

Đoạn 4.

“Ta đi ta nhớ những ngày

Chày đêm nện cối đều đều suối xa”

LƯU Ý – CỰC KỲ LƯU Ý:

Đôi khi đề ra là sự kết hợp một đoạn của 3 và 4. Ví dụ như đề sau:

Cảm nhận đoạn:

“Nhớ gì như nhớ người yêu

Bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng”

Đoạn 5:

“Ta về mình có nhớ ta

Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung”

Đoạn 6: 

“Ai về ai có nhớ không

Nhớ từ Cao Lạng nhớ sang Nhị Hà”

Đoạn 7:

“Những đường Việt Bắc của ta

Vui lên Việt Bắc, đèo De núi Hồng”

Đoạn 8. Đoạn còn lại 

Nếu có ra câu hỏi nâng cao thì chủ yêu hỏi về:

  • Tính dân tộc trong đoạn thơ
  • Phong cách thơ Tố Hữu được thể hiện qua đoạn thơ.

Xem thêm tại: Khóa cấp tốc Văn 8+

logo A