Thống kê các tác phẩm có mặt trong kỳ thi QG

0
10089
logo A

Thống kê các tác phẩm có mặt trong kỳ thi QG

NGỮ VĂN LỚP 12

1. Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh)
2. Tây Tiến (Quang Dũng)
3. Việt Bắc (Tố Hữu)
4. Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)
5. Sóng (Xuân Quỳnh)
6. Người lái đò Sông Đà (Nguyễn Tuân)
7. Ai đã đặt tên cho dòng sông (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
8. Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)
9. Vợ nhặt (Kim Lân)
10. Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
11. Hồn Trương ba, da hàng thịt (Kịch – Lưu Quang Vũ)
12. Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
——
Các tác phẩm “Đàn ghita của Lorca” và “Những đứa con trong gia đình” do bên BT THPT không học chính khoá nên sẽ không ra thi QG (Nhưng có thể là thi Học Kỳ và thi tại lớp). Tất nhiên các em cũng cần phải học để làm dẫn chứng cho bài làm.

Xem thêm: Đề thi thử ngữ văn

Bấm Vào Đây Để Đến Khoá Học Ngữ Văn Online đạt điểm 8+

Hoặc bấm vào đây để xem: Ôn thi Ngữ văn 2019

logo A