Dự đoán các đề thi môn Văn năm 2020 phần thơ

0
34097

Dự đoán các đề thi môn Văn năm 2020 phần thơ

Dựa trên đề thi minh họa của Bộ năm 2020, thầy cô và các em có thể yên tâm ôn tập theo hướng: Cảm nhận từng đoạn thơ trong từng tác phẩm. Có thể bộ sẽ cho thêm câu hỏi nâng cao cùng với phân tích, cảm nhận đoạn thơ.

I. ĐẤT NƯỚC

1. Đoạn 9 câu đầu (Quan trọng)

“Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi

Đất Nước có từ ngày đó”

2. Đoạn thơ: thi 2017

“Đất là nơi anh đến trường

Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ”

3. Đoạn thơ: (Quan trọng)

“Trong anh và em hôm nay

Làm nên Đất Nước muôn đời”

3. Đoạn thơ: Quan trọng

“Những người vợ nhớ chồng…

Những cuộc đời đã hóa núi sông ta”

4. Đoạn thơ: Quan trọng

“Em ơi em hãy nhìn rất xa

Có nội thù thì vùng lên đánh bại”

Hoặc: Quan trọng

“Họ đã sống và chết

Có nội thù thì vùng lên đánh bại”

5. Đoạn thơ: Quan trọng

“Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng

Có nội thù thì vùng lên đánh bại”

6. Đoạn thơ: Quan trọng

“Để Đất Nước này là Đất Nước của nhân dân

Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi”

Câu hỏi nâng cao cần chú ý:

  1. Làm sáng tỏ tư tưởng Đất Nước của nhân dân.
  2. Những nét mới trong cảm nhận về đất nước của Nguyễn Khoa Điềm.

II. SÓNG – Xuân Quỳnh

  1. Đoạn thơ:

“Dữ dội và dịu êm

Khi nào ta yêu nhau”

2. Đoạn thơ:

“Con sóng dưới lòng sâu

Hướng về anh – một phương”

3. Đoạn thơ:

“Ở ngoài kia đại dương

Để ngàn năm còn vỗ”

Câu hỏi nâng cao:

  1. Cách xây dựng hình tượng sóng và em.
  2. Vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ qua đoạn thơ (…)

III. VIỆT BẮC

Xem tại đây: Xem ở đây

Dự đoán các đề văn xuôi sẽ xuất hiện trong đề thi 2020: Ở đây

 

logo vanhocthpt.com